Fælles Service Center er en forening mellem offentlige parter, der står for hele værdikæden med ét kontaktpunkt.

Vi har til formål at levere teknisk support og logistik til telesundhedsløsninger, produkter til hjemmebehandling, herunder kropsbårne hjælpemidler på tværs af kommuner og hospitaler på de opgaver, der tildeles Fælles Service Center. Derudover leverer Fælles Service Center dertilhørende rådgivning, udvikling, koordinering, samt videnopsamling til medlemmerne.

Mere Fælles Sammen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.