Fælles Service Center er en fællesoffentlig og tværsektoriel enhed som skal understøtte borgerrettede telesundhedsinitiativer på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis i den midtjyske landsdel. Fælles Service Center har base på Regionshospitalet Horsens, men arbejder for alle sundhedsaktørerne i landsdelen.

For borgerne bliver det enklere og mere trygt ved at de har et nummer de skal ringe til, hvis de har brug for hjælp til at lave målinger eller deres telesundhedsudstyr fejler. Fælles Service Center vil også sørge for at de kan genbruge deres udstyr, hvis de er multisyge. For medarbejderne at de ikke selv skal bøvle med tekniske udfordringer eller stå for at stille udstyr op i borgernes hjem, samt at de også kan få hjælp et sted.

Udover at tage sig at support, teknik og logistik, sikrer Fælles Service Center, at der på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis bruges det samme standardiserede godkendte udstyr og at det er enkelt at bestille det for de sundhedsfaglige medarbejdere. 

Se videopræsentation af Fælles Service Center her