Fælles Service Center har til formål, at levere teknisk support og logistik til telesundhedsløsninger, produkter til hjemmebehandling, herunder kropsbårne hjælpemidler på tværs af kommuner og hospitaler på de opgaver, der tildeles Fælles Service Center. Derudover leverer Fælles Service Center dertilhørende rådgivning, udvikling, koordinering, samt videnopsamling, så det bliver:

  • Effektivt for sundhedsvæsenet at anvende telesundhed og produkter til hjemmebehandling og derved enkelt og let for sundhedsfaglige, at tilbyde borgerne telesundhed, produkter og rådgivning til hjemmebehandling, så de kan fokusere på kerneopgaven.
  • Enkelt, let og trygt for borgerne at anvende telesundhed og produkter til hjemmebehandling.
  • Lettere at samarbejde tværsektorielt og derved skabe bedre sammenhæng, samt mere ensartet kvalitet og service for borgere og patienter.

Foreningens medlemmer kan indgå fælles og individuelle supportaftaler med Fælles Service Center om at levere teknisk support og logistik til en telesundhedsløsning eller produkter til hjemmebehandling, som medlemmerne måtte have behov for.

Fælles Service Center er en fælles offentlig organisatorisk serviceplatform, som arbejder for kommuner og regioner og er forpligtet til at levere fleksible og skalerbare serviceydelser, samt understøtte det tværgående sundhedssamarbejde og fælles løsninger for medlemmerne.

Medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse optage kommuner og regioner. Bestyrelsen indgår aftale med nye medlemmer om indtræden.

Bestyrelsen består af:

  • Jens Peter Hegelund Jensen, Kommunaldirektør i Ringkøbing-Skjern Kommune (Formand)
  • Lauge Clemmensen, Koncerndirektør i Silkeborg Kommune
  • Børge Knudsen, Kontorchef for Kunder og Support i Region Midtjyllands It-afdeling (Næstformand)
  • Mette Ringtved, Sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens

Hvis man ønsker mere information om Fælles Service Center eller hvordan man bliver medlem, kan man kontakte Centerleder Jan Søe Dybdal på jadybd@rm.dk

Foreningens vedtæger ses HER