Fællesoffentligt innovationssamarbejde

Fælles Service Center udspringer af et fællesoffentligt privat innovationssamarbejde med deltagelse af offentlige sundhedsaktører i Region Midtjylland og tre private virksomheder.

Projektet startede i 2013 med konceptudvikling, og 1. maj 2015 begyndte en afprøvning af konceptet. Afprøvningen viste, at det er en god idé med et Fælles Service Center, og det blev sat i drift d. 1. maj 2018.

Afprøvningen af konceptet blev gennemført som et Offentligt Privat Innovations projekt (OPI), der bl.a. er underlagt juridiske krav om offentliggørelse af ny viden. Den viden er løbende blevet publiceret her på hjemmesiden.

Billede af projektfaserne

Faser i afprøvningen af Fælles Service Center for Telesundhed

 

Formålet med OPI projektet

Formålet med OPI projektet var at teste bæredygtigheden af projektet, undersøge business casen, udvikle en model for en fælles-offentlig organisering og afslutte med at udarbejde en kravspecifikation og indstilling til Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland.

Du kan læse projektbeskrivelsen her 

Forening

D. 1. september 2020 blev Fælles Service Center oprettet som en forening med begrænset ansvar. Dette er vedtaget på baggrund af muligheden for at levere service og ydelser på tværs af regionsgrænserne i hele Danmark. 

Hvem er med i Fælles Service Center?

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland og Region Midtjylland. Se mere om, hvordan I blever medlem under punktet Forening i venstre side.