Fælles Servicecenter for Telesundhed afholdt 15. september 2016 dialog og orienteringsmøde med interesserede virksomheder, om det kommende udbud på Fælles Servicecenter. Næsten 20 virksomheder havde valgt at deltage.
Formålet med mødet var:

  • At orientere mulige kommende leverandører om projektet og forventninger til indholdet i det kommende udbud.
  • At invitere interesserede virksomheder til dialog om indholdet i udbuddet med henblik på at kvalificere krav og indhold i det kommende udbud.

Under orienteringen om projektet og forventningerne til det kommende udbud havde virksomhedsrepræsentanterne mulighed for at kommentere på visioner og ideer.
Ved en gruppebaseret diskussion fik virksomhedsrepræsentanterne mulighed for at komme med deres bud på, hvad der kunne gøre opgaven interessant for lige netop deres virksomhed og diskutere hvilke servicekategorier, der skulle placeres in house eller outsources.
Der var efterfølgende mulighed for at indgå i markedsdialogmøde med Fælles Servicecenter, hvilket flere virksomheder allerede har benyttet sig af.
Alt i alt en informationsrig dag, hvor Fælles Servicecenter fik mange gode input, der skal arbejdes videre med frem mod udbuddet.
Ønsker du/I at indgå i markedsdialog, så kontakt Mads Fryland Jørgensen på mail mfj@mtic.dk eller tlf. +45 26796424.