Har du en god idé til et projekt om brugen af telesundhed, men mangler du rådgivning og viden til at komme i gang?


I Udviklings- og Videnscenteret hjælper vi med at føre jeres idéer til handling. Vi er med fra første spadestik og til udførelsen af jeres projekt. Jo før I kontakter os, jo hurtigere kan vi hjælpe jer.

Som en del af Fælles Servicecenter tilbyder Udviklings- og Videnscenteret blandt andet hjælp til:

  • Opstart af telemedicinske projekter
  • Sparring i forhold til valg af løsninger
  • Hjælp til projektledelse
  • Hjælp til evaluering efter projektet

Derfor skal du komme til os:

  • Vi har erfaring – Vi ved, hvem der har lignede løsninger.
  • Vi har viden – Vi tilbyder indsamling og analyse af data.
  • Vi giver rådgivning – Vi ved, hvad man skal tænke på i processen.


Udviklings- og Videnscenteret arbejder på tværs af hospitaler, kommuner og praktiserende læger, hvor I kan få hjælp og vejledning i telesundhed. Som engagerede konsulenter kan vi være med hele vejen, og I kan kontakte os i alle projektets faser. Vi kan være projektlederens højre hånd og hjælpe med rådgivningefter behov. Vi hjælper med kortlægninger af processer, vi holder workshops, og vi kan være med på styregruppemøder som rådgivende støtte.

I Udviklings- og Videncenteret har vi kendskab til udvikling internationalt og nationalt både organisatorisk, teknologisk, økonomisk og medarbejdermæssigt. Vi ved, hvordan de arbejder med de samme problemstillinger andre steder og hvilke gevinster, der er blevet opnået. Vi har et stort overblik og som uvildige kan vi rådgive om både teknologi og organisatoriske udfordringer.

Som kommune eller hospital i Region Midtjylland er I allerede en del af Fælles Servicecenter. Sparringen fra Udviklings- og Videnscenteret vil derfor ikke være en ekstra udgift, men en støtte til at komme et skridt tættere på at føre jeres idéer til handling på bedst mulig måde.

Udviklings- og Videnscenteret er en del af Fælles Servicecenter, der er en støttefunktion til telesundhed, så de sundhedsfaglige kan fokusere på kerneydelsen og ikke teknologi, support, logistik etc. Udviklings- og Videnscenteret kan træffes på email Kontakt@faellesservicecenter.dk, www.faellesservicecenter.dk eller LinkedIn.