Fælles Servicecenter ligger i løbet af december måned sidste hånd på Business Casen.
Efterfølgende vil Business Casen blive sendt til eksternt review hos eksperter, som forventes færdig til januar 2017.
Business Casen offentliggøres i sin fulde version på hjemmesiden. Desuden arbejdes der på en letlæselig version, hvor de vigtigste budskaber og resultater kommunikeres ud. Denne offentliggøres ligeledes på hjemmesiden.