Sundhedsstyregruppen godkendte den 31. januar 2018 Samarbejdsaftale om Fælles Servicecenter for Telesundhed, med ikrafttræden den 1. maj 2018. Med afsæt i OPI projektet Fælles Servicecenter for Telesundhed etableres således et Fælles Servicecenter som en fælles tværsektoriel driftsenhed for kommuner og hospitaler i Region Midtjylland. Fælles Servicecenter får base på Regionshospitalet Horsens.

 

Læs samarbejdsaftalen her.