Fælles Servicecenter skal være et redskab til at skabe kvalitet i opgaveløsningen med bedre muligheder for at samarbejde på tværs af borgere, kommuner, praktiserende læger og hospitaler. Gennem Fælles Servicecenter bliver arbejdsgangene lettere, og det bliver gennemsigtigt for alle at finde rundt i sundhedsvæsenet, og borgeren får et sammenhængende patientforløb.

Fælles Servicecenter er indgangen til det tværsektorielle samarbejde mellem borgere, kommuner og hospitaler. I Fælles Servicecenter er målet, at der bygges bro mellem de velkendte siloer i  sundhedssektoren. Det er vigtigt for borgeren, at de har et så gennemskueligt patientforløb som muligt, så der ikke bliver skabt forvirring og uklarhed om, hvor borgeren skal henvende sig ved spørgsmål. Det hjælper Fælles Servicecenter med, hvor Fælles Servicecenter blandt andet giver adgang til videoer og vejledninger, så det bliver nemmere at mestre egen sundhed samt hjælp til at koordinere egne kontakter og aftaler med sundhedsvæsenet.

Fælles Servicecenter gør arbejdsgangene lettere for de sundhedsfaglige, da vi varetager teknologi, support og logistik samt udviklings- og vidensarbejde, der bliver delt på tværs af sektorerne. De sundhedsfaglige skal hverken bekymre sig om den telemedicinske løsning eller yde support til borgeren. Det er heller ikke de sundhedsfaglige, der skal undervise borgeren i brugen af den telemedicinske løsning, medmindre det er det mest hensigtsmæssige. Ydermere er det også Fælles Servicecenter, der står for opsætning og nedtagning af apparaterne, så den sundhedsfaglige kan koncentrere sig om borgeren.

Da Fælles Servicecenter arbejder på tværs af sektorerne, er en stor del af Fælles Servicecenters arbejde vidensdeling. Værdien af viden øges, når den deles, for når viden bliver delt, vil den komme flere til gavn. Ved vidensdeling kan man spare tid og undgå de gængse fejl, da man allerede har viden om hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. I Fælles Servicecenter arbejder vi sammen med alle hospitalsenhederne og de 19 kommuner i Region Midtjylland, private virksomheder og offentlige sundhedsaktører samt praktiserende læger, der deltager ad hoc. Dermed har Fælles Servicecenter en stor mængde viden fra mange forskellige parter, der kan komme flere til gavn på tværs af sektorerne.

Fælles Servicecenter har gennem Udviklings- og Videnscenteret blandt andet hjulpet kommunerne med opstart af telemedicinsk projekter, sparring i forhold til valg af løsninger, hjælp til projektledelse samt hjælp til evalueringer efter projekter. Dette er til stor nytte for de velfærdsteknologikonsulenter, som vi samarbejder med, da Fælles Servicecenter bliver en slags kollega, man kan spørge til råds og få vejledning af.

Fælles Servicecenters vision er, at vi ønsker at gøre telesundhed enkelt og trygt for borgerne og at det skal være enkelt og let for de sundhedsfaglige at anvende telesundhed, så de kan fokusere på kerneopgaven. Det skal være effektivt for sundhedsvæsenet at anvende telesundhed – også i stor skala. Sidst men ikke mindst skal det være let at understøtte tværsektorielt samarbejde via telesundhed og dermed give bedre sammenhæng for borgeren. Fælles Servicecenters vision kan kun lykkes gennem det tværsektorielle samarbejde, hvor det derfor er vigtigt, at alle vores samarbejdspartnere er en del af Fælles Servicecenter.