Fælles Servicecenter står for teknisk support og logistik, hvilket betyder at dette ikke er noget, som man i kommuner og på hospitaler skal bruge tid på. Mange kommuner søger de samme telesundhedsløsninger. Det betyder samlet set, at det er en økonomisk fordel at forankre telesundhedsløsningerne i Fælles Servicecenter, hvor regningen bliver splittet blandt de deltagende kommuner og dermed bliver billigere.

Der er økonomiske fordele ved at implementere Fælles Servicecenter. F.eks. ved at Fælles Servicecenter varetager tekniske og driftsmæssige opgaver for mange forskellige telesundhedsløsninger i forskellige kommuner. Det betyder, at de sundhedsfaglige der ellers skulle varetage de tekniske og driftsmæssige opgaver får frigjort tid, som de kan bruge på sundhedsfaglige kerneopgaver. Ydermere løser en dedikeret serviceorganisation som Fælles Servicecenter opgaverne til en bedre økonomi, da Fælles Servicecenter understøtter udbredelse af de samme telesundhedsløsninger til flere kommuner.

En anden økonomisk fordel er, at Fælles Servicecenter kan supportere overgangen fra pilotprojekt til drift for telesundhedsløsninger, som er komplekse og derfor har en stor risiko for at lukke efter endt pilotprojekt. Fælles Servicecenter kan give de sunde telesundhedsløsninger større chance for overlevelse ved at tilføre viden, metoder og rationel drift, der gør telesundhedsløsningen lettere at implementere og udnytte. Det er en gevinst for kommuner og hospitaler, da de ressourcer de lægger i projekterne ikke bliver spildt. Dette ses f.eks. i Ringkøbing-Skjern og Holstebro kommuner, som er i gang med et projekt om virtuel bostøtte i samarbejde med Fælles Servicecenter.

Fælles Servicecenter vil medføre standardiserede løsninger. Det er vigtigt for borgerne, så det bliver enkelt og let for dem at anvende telesundhedsløsninger, uanset hvem der tilbyder dem, og uanset hvilket behov man har. Fælles Servicecenter sikrer ens processer og samarbejdssnitflader på tværs af de samarbejdende organisationer og sikrer, at der ikke bygges parallelle organisationer til ugunst for borgerne. Der bliver større gennemsigtighed i form af fælles og ensartet understøttelse og håndtering af alt fra undervisning af borgere, til valg af teknologi og viden om anvendt udstyr hos borgeren.

Fælles Servicecenter gør det mere effektivt at anvende telesundhed, hvilket opnås ved tre primære gevinster: omkostningsoptimering, skalering og levedygtighed af projekter. Fælles Servicecenter bidrager til, at Region Midtjylland og de 19 kommuner kan drage fordel af mulighederne for stordrift, gentagelseseffekt, etablering af standarder og best practice, samt fælles brug af erfaringer og kompetencer.