Fælles Service Center afholder både grundkurser og udvidede kurser i brugen af Pleje.net, som er det program der benyttes i forbindelse med telemedicinsk sårvurdering. Begge kurser afholdes enten centralt af Fælles Service Center eller som lokalt arrangerede kurser ude i en kommune eller på et hospital.

Se en beskrivelse af kurserne herunder.

Grundkursus

Grundkursus (lokalt)

Udvidet kursus

Udvidet kursus (lokalt)

E-læring

Som supplement til kurserne i Pleje.net har Dansk Telemedicin A/S lanceret et e-læringssystem til Pleje.net. Systemet indeholder en introduktion til de vigtigste funktioner samt instruktionsvideoer. 

Kontakt Fælles Service Center eller en lokal administrator, hvis du ønsker adgang til systemet.