Systemadministration af telesundhedsløsninger.

Fælles Service Center varetager den daglige support, brugeradministration og op-/nedtagning af udstyr i det der hedder Sundhedshotspottet.

Yderligere foretages også systemadministratorrollen på den anvendte platform, opgaverne her er:

  • Funktionstest af nye funktioner. 
  • Drifttest på udstyret.
  • Undervisning/introduktion til nye funktioner. Kan gøres lokalt og fælles.
  • Koordination med lokale it afdelinger og lokale superbrugere.

Denne opgave er i første omgang igangsat i Horsens, men forventes at kunne videreføres til andre kommuner og regionale enheder, der benytter sig af platformen.

Læs case omkring hvad Horsens Kommune har fået ud af samarbejdet med Fælles Service Center