Systemadministration af telesundhedsløsninger.

Fælles Service Center har varetaget den daglige support, brugeradministration og op-/nedtagning af udstyr i det der hed Sundhedshotspottet. Programmet er nu lukket ned.

Yderligere blev også systemadministratorrollen på den anvendte platform foretaget af Fælles Service Center, opgaverne her er:

  • Funktionstest af nye funktioner. 
  • Drifttest på udstyret.
  • Undervisning/introduktion til nye funktioner. Kan gøres lokalt og fælles.
  • Koordination med lokale it afdelinger og lokale superbrugere.

Denne opgave var i første omgang igangsat i Horsens, men kunne videreføres til andre kommuner og regionale enheder, der benyttede sig af platformen.

Læs case omkring hvad Horsens Kommune har fået ud af samarbejdet med Fælles Service Center