Remind er et projekt i Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Projektet har til formål at afprøve Internetpsykiatri og går ud på at undersøge, om en telesundhedsplatform kan anvendes af borgere og medarbejdere og i forskellige kontekster på de psykiatriske afdelinger og sociale tilbud. Sundhedsplatformen indeholder forskellige funktioner såsom videokonsultation, træningsmuligheder og behandlingsskemaer.

Remind bygger på erfaringer fra to tidligere pilotprojekter, som blandt andet har vist, at specialudviklede apps kan bruges som alternativ til den almindelige behandling blandt andet ved at støtte patienten i diverse aktiviteter og medvirke til at give struktur og til at håndtere situationer, der kan være vanskelige for patienten. Læs mere om Remind her

Fælles Service Center afprøver serviceydelserne:

• Brugeradministration
• Installationshjælp på mobile enheder

Remind baserer sig på Bring Your Own Device (BYOD) og Fælles Service Center undersøger betydningen af dette i forhold til hvor supportkrævende det er, og hvor sårbart det er i forhold til softwareopdateringer på borgerens udstyr.