Fælles Service Center hjælper med i mange spændende indsatser og projekter i relation til strategierne nationalt, regionalt og kommunalt. Formålet er at hjælpe kommuner og hospitaler med at undersøge hvilke løsninger og indsatser, der passer til de lokale behov. 

Indsatserne varierer ift. forskellige services, herunder støtte til opstart af telesundhedsprojekter, samt vidensopsamling og erfaringsdeling vedrørende nye tiltag eller løsninger. 

Til venstre og nedenfor kan du læse om og følge udviklingen i udvalgte innovative indsatser og projekter, samt få viden omkring afsluttede projekter.

 

 

Herunder ses innovative indsatser Fælles Service Center deltager i: 

Telemedicinsk sårvurdering

Telemedicinsk sårvurdering

Sundhedshotspottet

Billede af iPad i brug
Opdateret med case.

Remind

Remind

Telemedicin til KOL

Læs om den midtjyske landsdels arbejde med at udbrede telemedicin til borgere med KOL. Fælles Service Center forventer at varetage service- og logistikopgaver for projektet.