I forbindelse med medicinhåndtering og indførslen af teknologier, kan der opstå juridiske spørgsmål. Et formål med POC'en er at få afklaret nogle af disse juridiske spørgsmål, der kan opstå. Derfor har vi været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) samt Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).

Nedenstående beskriver nogle af de udfordringer, vi har kontaktet myndighederne om, men som vi ikke på nuværende tidspunkt har fået svar på. 

 

Tjek af dosisposer

Observation af borgers medicinindtagelse