På KOSU mødet d. 13. september 2019 blev det på det kommunale sundhedsområde besluttet at iværksætte et såkaldt ”Proof of Concept” (POC) af Digital Medicin Påmindelse (DMP).  De fire kommuner Aarhus, Hedensted, Struer og Syddjurs er gået sammen om en fælles opstartsimplementering i samarbejde med Fælles Service Center (FSC).  POC´en skal samtidig skabe forudsætninger for storskalaimplementering af DMP i 19 kommuner i Midtjylland.