Fælles Servicecenter for Telesundhed

Om os

Billede af recept og pc-skærm

Nøgleaktiviteter

  • At levere tekniske serviceydelser
  • Support
  • Indkøbsservice
  • Information- og videnservice

Til Borgere

To mennesker i skoven

Find vejledninger og guides til dig som bruger telesundhed

Telemedicinsk Sårvurdering
Horsens på Forkant/Sundhedshotspottet

Brugerhåndtering i Pleje.net

Billede af Chatbotten

 Benyt vores chatbot til brugerhåndtering i Pleje.net