Fælles Servicecenter for Telesundhed

Om os

Billede af recept og pc-skærm

Nøgleaktiviteter:

Levere tekniske serviceydelser, support, indkøbsservice, information- og videnservice

Til Borgere

To mennesker i skoven

Find vejledninger og guides til dig som bruger telesundhed

Telemedicinsk Sårvurdering
Horsens på Forkant/Sundhedshotspottet

Brugerhåndtering i Pleje.net

Brugeradministration i pleje.net