Fælles Servicecenter for Telesundhed er en fællesoffentlig og tværsektoriel enhed som skal understøtte borgerrettede telesundhedsinitiativer på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis i den midtjyske landsdel. Fælles Servicecenter har base på Regionshospitalet Horsens, men arbejder for alle sundhedsaktørerne i landsdelen.

 

For borgerne bliver det enklere og mere trygt ved at de har et nummer de skal ringe til, hvis de har brug for hjælp til at lave målinger eller deres telesundhedsudstyr fejler. Fælles Servicecenter vil også sørge for at de kan genbruge deres udstyr, hvis de er multisyge. For medarbejderne at de ikke selv skal bøvle med tekniske udfordringer eller stå for at stille udstyr op i borgernes hjem, samt at de også kan få hjælp et sted.

 

Udover at tage sig at support, teknik og logistik, sikrer Fælles Servicecenter, at der på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis bruges det samme standardiserede godkendte udstyr og at det er enkelt at bestille det for de sundhedsfaglige medarbejdere. 

 

Se videopræsentation af Fælles Servicecenter her

 

Fællesoffentligt innovationssamarbejde

Fælles Servicecenter udspringer af et fællesoffentligt privat innovationssamarbejde med deltagelse af offentlige sundhedsaktører i Region Midtjylland og tre private virksomheder.

Projektet startede i 2013 med konceptudvikling, og 1. maj 2015 begyndte en afprøvning af konceptet. Afprøvningen viste, at det er en god idé med et Fælles Servicecenter, og det blev sat i drift d. 1. maj 2018. Fælles Servicecenter konkurrenceudsættes i løbet at 2018 

Afprøvningen af konceptet blev gennemført som et Offentligt Privat Innovations projekt (OPI), der bl.a. er underlagt juridiske krav om offentliggørelse af ny viden. Den videner løbende blevet publiceret her på hjemmesiden.

Billede af projektfaserne

Faser i afprøvningen af Fælles Servicecenter for Telesundhed

 

Formålet med OPI projektet

Formålet med OPI projektet var at teste bæredygtigheden af projektet, undersøge business casen, udvikle en model for en fælles-offentlig organisering og afslutte med at udarbejde en kravspecifikation og indstilling til Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland.

Afprøvningen foregår i tre spor

Spor 1: De fire servicekategorier fra konceptet afprøves og konkurrenceudsættelse forberedes.
Spor 2: Business case udformes.
Spor 3: Fællesoffentlig organisering beskrives sammen med forslag til smidig og effektiv implementering.

Du kan læse projektbeskrivelsen her 

Hvem er med i Fælles Servicecenter?

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland og Region Midtjylland sponsorerer projektet og kan bidrage til afprøvningen ved at deltage aktivt i prøvehandlinger, sammen med Fælles Servicecenter.