Fælles Servicecenter tilbyder at undervise borgere eller medarbejdere i brugen af telemedicinske løsninger. Undervisningen kan foregå som oplæring af den enkelte bruger eller som gruppeundervisning.

Hos Fælles Servicecenter har vi stor erfaring i undervisning af sundhedsfagligt personale og tilrettelægger en undervisning, der passer til netop jeres målgruppe.

Kurser der matcher jeres behov

Det er muligt at skræddersy et undervisningsforløb, der passer til de enkelte kommuner eller hospitalsafdelinger. Det er også muligt at tilmelde sig undervisning sammen med andre kommuner eller hospitaler, der bruger samme telesundhedsløsning.

Vi holder f.eks. kurser i Pleje.net efter behov for alle kommuner og hospitaler i Region Midtjylland. Læs mere og tilmeld dig aktuelle kurser her. 

Billede af undervisningsseance