Når telemedicinsk udstyr anvendes, vil der i de fleste tilfælde være behov for løbende rengøring, kalibrering, opsætning af software og udbringning samt afhentning. Dette kan være en hæmsko for jeres projekt.

I har derfor mulighed for at lade Fælles Service Center stå for alt det praktiske omkring jeres udstyr, så I kan koncentrere jer om det faglige.

Hurtig levering til hjemmet

Fælles Service Center har landsdækkende lager, som gør det muligt hurtigt at bringe og reparere udstyr i borgernes eget hjem.

Udstyret leveres, opsættes og testes direkte hos brugeren. Der laves aftaler enten via det sundhedsfaglige personale eller direkte med borgeren, så leveringen foregår så let som muligt.

Fælles Service Center klarer "returposten"

Når en borger ophører som bruger af den telemedicinske løsning, hentes udstyret hos borgeren samt rengøres og klargøres til næste borger.

Nogle telemedicinske løsninger udleverer udstyret, mens borgeren er på hospitalet. Her vil Fælles Service Center sørge for, at udstyret er opladet, opdateret og pakket sammen med de rigtige hjælpemidler.

 

Kvinde taler i head-set