Fælles Service Center skal gøre det mere enkelt og effektivt at anvende telesundhed for borgere og sundhedspersonale.

Målet er, at personalet kan koncentrere sig om at levere høj kvalitet i behandlingen, mens Fælles Service Center tager sig af det praktiske omkring telesundhedsløsningerne.

Fælles Service Center går på tværs af kommuner, hospitaler, praktiserende læger og borgere.

Vi leverer følgende serviceydelser 

Nedenfor kan du læse lidt om vores serviceydelser. Du kan også klikke dig til en uddybende beskrivelse i menuen til venstre. 

Support

 • Teknisk support. Telefonisk og pr. mail (fjernsupport)
 • Brugeradministration
 • Evt. samarbejde med systemleverandører

Logistik og indkøb

 • Lagerføring
 • Rengøring/klargøring af udstyr
 • Device management herunder installation af app, opdatering af udstyr mm.

Undervisning

 • Oplæring af borgere i anvendelse af telesundhedsløsningerne
 • Undervisning/oplæring af sundhedspersonale i at anvende telesundhedsløsningerne

Faglige netværk og erfaringsudveksling

 • Vi afholder netværksmøder for eksemplevis borgere, sundhedspersonale og projektledere 
 • Vi af holder temadage om eksempelvis anvendelse af videoløsninger eller andre telesundhedsløsninger 2-4 gange om året

Råd og vejledning om

 • Opstart af nye telesundhedstiltag
 • Kliniske og tekniske arbejdsgange
 • Valg af teknisk udstyr/løsninger
 • Støtte til projektledelsen
 • Hjælp til evalueringer

Statistik på teknisk support

 • Information om henvendelser fra brugerne
 • Information om fejl der vedrører det tekniske udstyr
 • Statusrapporter over antal brugere

Opsamling og formidling af

 • Forslag til udviklingstiltag
 • Vejledning om overholdelse af juridiske rammer.

 

Hjælp til support

Åbningstider 
Mandag-fredag kl.7-16

Ring 7020 3048

eller skriv til 

fscsupport@atea.dk