Sundhedsstyregruppen godkendte den 31. januar 2018 Samarbejdsaftale om Fælles Service Center for Telesundhed, med ikrafttræden den 1. maj 2018. Med afsæt i OPI projektet Fælles Service Center for Telesundhed etableres således et Fælles Service Center som en fælles tværsektoriel driftsenhed for kommuner og hospitaler i Region Midtjylland. Fælles Service Center får base på Regionshospitalet Horsens.

Læs samarbejdsaftalen på på hjemmesiden for sundhedsaftalen i Region midtjylland