Fællesoffentligt innovationssamarbejde

 

Fælles Service Center udspringer af et fællesoffentligt privat innovationssamarbejde med deltagelse af offentlige sundhedsaktører i Region Midtjylland og tre private virksomheder.

Projektet startede i 2013 med konceptudvikling, og 1. maj 2015 begyndte en afprøvning af konceptet. Afprøvningen viste, at det er en god idé med et Fælles Service Center, og det blev sat i drift d. 1. maj 2018. Fælles Service Center konkurrenceudsættes i løbet at 2018 

Afprøvningen af konceptet blev gennemført som et Offentligt Privat Innovations projekt (OPI), der bl.a. er underlagt juridiske krav om offentliggørelse af ny viden. Den videner løbende blevet publiceret her på hjemmesiden.

Billede af projektfaserne

Faser i afprøvningen af Fælles Service Center for Telesundhed

 

Formålet med OPI projektet

Formålet med OPI projektet var at teste bæredygtigheden af projektet, undersøge business casen, udvikle en model for en fælles-offentlig organisering og afslutte med at udarbejde en kravspecifikation og indstilling til Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland.

Afprøvningen foregår i tre spor

Spor 1: De fire servicekategorier fra konceptet afprøves og konkurrenceudsættelse forberedes.
Spor 2: Business case udformes.
Spor 3: Fællesoffentlig organisering beskrives sammen med forslag til smidig og effektiv implementering.

Du kan læse projektbeskrivelsen her 

Hvem er med i Fælles Service Center?

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland og Region Midtjylland sponsorerer projektet og kan bidrage til afprøvningen ved at deltage aktivt i prøvehandlinger, sammen med Fælles Service Center.