Fælles Servicecenter for Telesundhed er en fællesoffentlig og tværsektoriel enhed som skal understøtte borgerrettede telesundhedsinitiativer på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis i den midtjyske landsdel. Fælles Servicecenter har base på Regionshospitalet Horsens, men arbejder for alle sundhedsaktørerne i landsdelen.

For borgerne bliver det enklere og mere trygt ved at de har et nummer de skal ringe til, hvis de har brug for hjælp til at lave målinger eller deres telesundhedsudstyr fejler. Fælles Servicecenter vil også sørge for at de kan genbruge deres udstyr, hvis de er multisyge. For medarbejderne at de ikke selv skal bøvle med tekniske udfordringer eller stå for at stille udstyr op i borgernes hjem, samt at de også kan få hjælp et sted.

Udover at tage sig at support, teknik og logistik, sikrer Fælles Servicecenter, at der på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis bruges det samme standardiserede godkendte udstyr og at det er enkelt at bestille det for de sundhedsfaglige medarbejdere. 

Se videopræsentation af Fælles Servicecenter her

Medlemmer i Fælles Servicecenter

Kort over kommuner og hospitaler i Region Midtjylland

Fælles Servicecenter har følgende medlemmer:

Kommuner

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland.

Region Midtjylland 

Aarhus Universitetshospital
Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Randers
Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenheden Vest
Regionspsykiatrien