Fælles Servicecenter fremmer kvaliteten i arbejdet med telesundhed, så de sundhedsfaglige kan holde fokus på borgeren. Derudover ønsker Fælles Servicecenter at blive et samlingspunkt for vidensdeling, hvor alle kommuner og hospitaler kan få rådgivning om den gode telesundhedsløsning.

I Fælles Servicecenter har vi samlet teknologi, support og logistik i ét. Det betyder, at Fælles Servicecenter kan stå for teknologi, support og logistik for telesundhed for alle kommuner og hospitaler i Region Midtjylland. Fælles Servicecenter yder og tilbyder rådgivning til alle 19 kommuner og indsamler viden og erfaring fra dem alle, hvilket løfter den samlede og fælles viden. Et af formålene med Fælles Servicecenter er netop at være et samlingspunkt, hvor det er muligt at udveksle erfaringer og viden på tværs af kommuner og hospitaler.

I Fælles Servicecenter ved vi, hvad der bliver efterspurgt i kommunerne. Det betyder, at Fælles Servicecenter kan bidrage med viden om telesundhedsløsninger herunder støtte til projektledelse, implementering og evaluering.  Tilsammen gør det arbejdet med telesundhed mere enkelt for både borgere og sundhedsfaglige medarbejdere. Fælles Servicecenter sikrer, at telesundhedsudstyret altid virker, så de sundhedsfaglige ikke skal bruge tid på teknikken, men i stedet kan fokuserepå borgeren. Fælles Servicecenter sørger for brugeradministrationen og træning af de sundhedsfaglige, og de kan sætte udstyret op hos borgeren og undervise borgeren i, hvordan det skal bruges.

En af Fælles Servicecenters opgaver er at agere support for sårsygeplejersker og undervise dem i anvendelsen af telemedicinsk sårvurdering. Endvidere har Fælles Servicecenter haft en vigtig rolle i udbredelsen af telemedicinsk sårvurdering, som er medvirkende til, at den midtjyske region er førende i Danmark på udbredelsesgraden. Fælles Servicecenter sørger også for support til virtuel træning og virtuel bostøtte i flere kommuner og Fælles Servicecenter tilbyder samme support til borgerne, hvilket betyder, at borgeren kun skal ringe ét sted hen, hvis der er noget, der ikke fungerer med den telemedicinske løsning.

Fælles Servicecenter samarbejder med tre virksomheder, alle hospitalsenhederne og kommunerne i regionen. Vi arbejder på tværs af sektorerne og lytter til alle parterne for at rigtige telemedicinske løsning, som er brugervenlig og passer til borgeren. I Fælles Servicecenter er vi ikke eksperter i det sundhedsfaglige, det overlader vi til andre. Men vi sikrer, at borgerne er trygge ved det telesundhedsudstyr, som de skal bruge. Vi arbejder hele tiden på bedre, billigere og mere enkle løsninger, som alle kan få gavn af.