Holstebro Kommune er i løbet af november/december måned påbegyndt de indledende faser i telesundhedsprojektet "Projekt virtuel bostøtte i Holstebro Kommune".
I forbindelse med dette, er Fælles Servicecenters "Uviklings og Videnscenter" blevet inddraget, for at rådgive og vejlede om opstart af et nyt virtuel bostøtte projektet.