Fælles Servicecenter deltog d. 7. Oktober i "Velfair inspirationsdag" i Syddjurs Kommune.
I Syddjurs kommune er der fokus på udbrede velfærdsteknologiske løsninger til alle kommunens områder.
Derfor afholdt kommunen "Velfair inspirationsdag" for at dele eksisterende erfaringer på tværs af velfærdsområderne.
Inspirationsdagen indbefattede et messeområde med præsentation af mange velfærdsløsninger i kommunen fra både IT, sundhed og omsorg, digitalisering og socialområdet.
Dette viste sig at være en succesfuld måde at udveksle erfaringer på tværs af områder i kommunen.

 

Billede af konferencestand