8. april havde Fælles Servicecenter samlet en række eksperter i Business Cases og telemedicin fra universiteter, kommuner, regioner og stat. Formålet var at sikre, at erfaringer og læring om komplekse Business Cases inden for sundhedsområdet bliver udvekslet og opsamlet. Derudover ønskede Fælles Servicecenter at kvalificere hovedresultaterne i projektets business case og bidrage til en åben proces, hvor eksperters erfaringer bringes i spil.