Fælles Servicecenters mission er at gøre anvendelsen og udbredelsen af telesundhed enklere, mere effektiv og tryg for borgeren. Vi ved, at det har stor betydning for borgeren at kunne få behandling i eget hjem, og at de er trygge ved det telesundhedsudstyr, som de skal anvende.

Fælles Servicecenter er dem, borgeren ringer til, når de har brug for hjælp til deres telesundhedsudstyr. F.eks. når det tekniske udstyr skal have skiftet batteri, når et kodeord bliver glemt eller når et defekt apparat skal udskiftes. Fælles Servicecenter er fælles indgang for disse spørgsmål på tværs af kommuner, praktiserende læger og hospitaler. Vi kommer ud til borgeren, når der er brug for hjælp. Vi har flere års erfaring, så vi forstår problematikkerne, udfordringerne og behovene. Der er efterspørgsel efter det, vi kan tilbyde.

Fælles Servicecenters opgaver ligger blandt andet i:

  • At oplære borgeren i at anvende den telesundhedsløsning, som de har fået tildelt
  • At gøre det let og enkelt at få hjælp, når borgeren opholder sig på afstand af sundhedsvæsenet
  • At sørge for, at det sundhedsfaglige personale har fokus på borgeren (og ikke det tekniske)
  • At hjælpe med telesundhedsudstyr til forebyggelse, diagnosticering, behandling, rehabilitering samt omsorg og pleje.


I Fælles Servicecenter arbejder vi på, at man som borger i Region Midtjylland kan fortsætte sin dagligdag, selvom man har fået stillet en diagnose. Vi sørger for udbringning, opsætning, test, afhentning, rengøring og klargøring af telesundhedsudstyr. Derudover tilbyder vi, at borgeren kan blive undervist i, hvordan man bruger telesundhedsudstyret, uanset hvad det er for et apparat.

Målet er, at borgeren er tryg ved at blive i eget hjem og får omsorg og pleje på afstand via telesundhedsløsninger. Mange borgere har udtrykt stor tilfredshed med de tilbudte løsninger, da mange gerne vil blive i hjemmet frem for f.eks. at blive indlagt eller køre til hospitalet til ambulatoriebesøg. Fælles Servicecenter har ekspertise i, at det tekniske udstyr virker, så sygeplejersker og læger får mere tid til borgeren i stedet for at holde styr på, om udstyret virker. Fælles Servicecenter guider borgeren videre til den sygeplejerske, som har ansvaret for behandlingsforløbet, hvis det bliver nødvendigt, så borgeren kun skal huske én indgang.