Der er fem kommuner og to regionale enheder i netværket.

Netværket drives i samarbejde med leverandøren og skal bl.a:

  • Sikre vidensdeling på tværs af kommuner og regionale enheder i form af koordination af udviklingsønsker.
  • Sparring om anvendelse, fejl, tips og tricks.
  • Koordinering i forbindelse med nye releases, således at alle parter f.eks. ikke behøver at udføre de samme test og finde de samme fejl.

Som en del af prøvehandlingen er det aftalt, at holde webinar for de deltagende parter ved nye releases, samt at etablerer et virtuelt samarbejdsrum.

Denne prøvehandling forventes at kunne videreføres til andre telesundhedsløsninger.