Sammen med fire kommuner; Aarhus, Hedensted, Struer og Syddjurs har Fælles Service Center arbejdet sammen om initiativet 'Medicin til tiden', som har til formål at støtte kommunerne med medicinhåndteringen og nedsætte antallet af medicineringsfejl. 'Medicin til tiden' bygger videre på MTIC-projektet af samme navn.

Målet var at undersøge, om man kan reducere antallet af fysiske besøg ved at tilbyde differentierede løsninger til medicinhåndtering baseret på den enkelte borgers behov, samt at de sundhedsfaglige kan prioritere deres faglige ressourcer til de borgere, der har størst behov.

Dette krævede, at man udvikler redskaber og professionaliserer den understøttende organisering, samt at der er et tættere samarbejde mellem kommuner, almen praksis, apoteker og leverandører. Fælles Service Center er tænkt med ind, som en partner med lager, logistik, support og service på teknologierne, så de sundhedsfaglige kan fokusere på deres kernekompetencer. 

Nedenstående billede viser "vejen når teknologien er valgt", og den beskriver hvordan arbejdsgangene skal tilpasses, når vi tænker teknologier med ind som en løsning til borgeren. 

 

Når en borger får en medicinteknologi udleveret vil teknologien påminde borger omkring indtagelse af medicinen gennem lyd, lys mv., hvorefter borger ved tryk, kvitterer på teknologien for at få udleveret sin medicin. Hvis borger ikke har kvitteret, vil borger blive ringet op af et call-center varetaget af Fælles Service Center (FSC), som minder borger om at tage sin medicin. Hvis FSC ikke kan få fat på borger, eller hvis borger har tvivl om sin medicin, vil FSC kontakte kommunen, hvorefter kommunen vil reagere på problemstillingen.

De forskellige teknologier