Holstebro Kommune har opstartet et pilotprojekt der skal undersøge og afklare, hvorvidt virtuelt bostøtte - kan bruges som et supplement og redskab til at styrke de eksisterende tilbud tilknyttet Socialafdelingens centrer i Holstebro Kommune.
 
Fælles Service Center afprøver:
  • Support til projektledelsen
  • Opstart af cases fra ide til projekt
  • Facilitering af kick-off workshop
  • Hjælp til input og udarbejdelse af evaluering efter projektperioden
 

Læs case om hvad Holstebro kommune har fået ud af samarbejdet med Fælles Service Center.