Systemadministration af telesundhedsløsninger.

Som følge af at projektet Horsens på Forkant overgår fra projekt til drift, afprøver Fælles Servicecenter fortsat at varetage den daglige support, brugeradministration og op-/nedtagning af udstyr i det der nu hedder Sundhedshotspottet.

Yderligere afprøves også systemadministratorrollen på den anvendte platform, opgaverne her bliver:

  • Funktionstest af nye funktioner. Er principielt uafhængig af it miljø og kan udføres centraliseret
  • Drifttest på udstyret
  • Undervisning/introduktion til nye funktioner. Kan gøres lokalt og fælles
  • Koordination med lokale it afdelinger og lokale superbrugere

Denne opgave igangsættes i første omgang i Horsens, men forventes at kunne videreføres til andre kommuner og regionale enheder, der benytter sig af platformen.

Læs case omkring hvad Horsens Kommune har fået ud af samarbejdet med Fælles Servicecenter