Fælles Servicecenter giver mulighed for at møde andre fagpersoner, der arbejder med de samme telemedicinske løsninger som jer. Derudover ønsker Fælles Servicecenter, at give jer mulighed for at møde andre, der er i gang med en løsning, som I kunne have interesse for at få større kendskab til,

Workshops med andre "telesundhedsfolk"

Fælles Servicecenter arrangerer workshops med forskellige temaer. Det kan eksempelvis være om brugen af videoløsninger eller brugen af Pleje.net til sårvurdering.

Disse workshops giver mulighed for at skabe et netværk med dem, der allerede arbejder med eller går med tanken om samme løsninger som en selv.

Kontakt gerne Fælles Servicecenter, hvis du har ønsker til en workshop.

Herudover laves der også netværksmøder for de projekter, som er med i Fælles Servicecenter. Her tales om erfaringer fra de enkelte projekter, statistik på support og logistik samt orienteres om kommende tiltag.