Fælles Servicecenter skal gøre det mere enkelt og effektivt at anvende telesundhed for borgere og sundhedspersonale.

Målet er, at personalet kan koncentrere sig om at levere høj kvalitet i behandlingen, mens Fælles Servicecenter tager sig af det praktiske omkring telesundhedsløsningerne.

Fælles Servicecenter går på tværs af kommuner, hospitaler, praktiserende læger og borgere.

Vi leverer følgende serviceydelser: 

Nedenfor kan du læse lidt om vores serviceydelser. Du kan også klikke dig til en uddybende beskrivelse i menuen til venstre. 

Support

 • Teknisk support. Telefonisk og pr. mail (fjernsupport)
 • Brugeradministration
 • Evt. samarbejde med systemleverandører

Logistik og indkøb

 • Lagerføring
 • Rengøring/klargøring af udstyr
 • Device management herunder installation af app, opdatering af udstyr mm.

Undervisning

 • Oplæring af borgere i anvendelse af telesundhedsløsningerne
 • Undervisning/oplæring af sundhedspersonale i at anvende telesundhedsløsningerne

Faglige netværk og erfaringsudveksling

 • Vi afholder netværksmøder for eksemplevis borgere, sundhedspersonale og projektledere 
 • Vi af holder temadage om eksempelvis anvendelse af videoløsninger eller andre telesundhedsløsninger 2-4 gange om året

Råd og vejledning om:

 • Opstart af nye telesundhedstiltag
 • Kliniske og tekniske arbejdsgange
 • Valg af teknisk udstyr/løsninger
 • Støtte til projektledelsen
 • Hjælp til evalueringer

Statistik på teknisk support

 • Information om henvendelser fra brugerne
 • Information om fejl der vedrører det tekniske udstyr
 • Statusrapporter over antal brugere

Opsamling og formidling af:

 • Forslag til udviklingstiltag
 • Vejledning om overholdelse af juridiske rammer.

 

Hjælp til support

Åbningstider 
Mandag-fredag kl.8-16

Ring 7020 3048

eller skriv til 
Kontakt@faellesservicecenter.dk

Kontakt projektledelsen

Frederik Mølgaard Thayssen

Tlf. +45 2055 3278

Skriv til Frederik