Fælles Servicecenter har som en prøvehandling, etableret et netværk for superbrugere & systemadministratorer i kommuner og regionale enheder, som anvender telesundhedsplatformen Appinux. 

 

Der er fem kommuner og to regionale enheder i netværket. 

Netværket drives i samarbejde med leverandøren og skal bl.a.:

  • Sikre vidensdeling på tværs af kommuner og regionale enheder i form af koordination af udviklingsønsker.
  • Sparring om anvendelse, fejl, tips og tricks
  • Koordinering i forbindelse med nye releases, således at alle parter f.eks. ikke behøver at udføre de samme test og finde de samme fejl. 

 

Som en del af prøvehandlingen er aftalt at holde webinar for de deltagende parter ved nye releases, samt at etablerer et virtuelt samarbejdsrum.

 

Denne prøvehandling forventes at kunne videreføres til andre telesundheds løsninger.